آموزش خرید خط پیامک

جهت ثبت شماره پیامک به روش زیر اقدام نمایید : 

ابتدا وارد ناحیه کاربری خود شوید - سپس از طریق دکمه " درخواست ثبت خط پیام کوتاه " اقدام به ثبت خط پیام کوتاه نمایید : 

1- در بخش " موضوع " شماره پیامک درخواستی را وارد نمایید.

2- در بخش " پیام " طبق اطلاعات زیر مشخصات خریدار را وارد نمایید.

3- سپس دکمه " ارسال " را فشار دهید.

 

اطلاعات مربوط به صاحب خط : 

سر شماره : ( سرشماره 1000 ؟ یا سرشماره 5000 ؟ )
نوع شماره :انتخابی ؟ یا غیر انتخابی؟ )
شماره درخواستی : ( 1000xxxx یا 5000xxxx )
تعداد ارقام : ؟
آدرس وبسایت سامانه : ( سامانه خدمات ؟ یا سامانه جدید ؟ )

نام : ؟
نام خانوادگی : ؟
شماره شناسنامه : ؟
شماره ملی : ؟
تاریخ تولد : ؟
تلفن ثابت : ؟
تلفن همراه : ؟
آدرس :  ( آدرس کامل درج شود ؟ )
کد پستی : ؟

محل قرارگیری: خانه مرکز آموزش